Spy Cap Alternativer

SpyCap Alternativer

Det er du som kunde som avgjør hvordan SpyCap skal virke.

Enheten sender ett lite signal ved aktivering, og du som kunde bestemmer hvordan dette skal behandles. 384-SCCAP100_AOm du ønsker en SMS, en oppringning, E-post, alarm, registrering i database eller kombinasjon av dette er opp til deg. SpyCap har to reléutganger som begge kan styre enheter fra 0-30 volt. På den måten er det bare fantasien (og tilleggsutstyr) som begrenser hva som skal skje ved en aktivert alarm.

Dersom hvert kjøretøy/maskin har mer enn en tank er ikke dette noe problem. Inntil 30 SpyCap enheter kan kobles til samme sender og varslingsystem!

På vår prislisteside finner du de vanligste alternativene, men dersom du har spesielle ønsker ut over dette må du gjerne ta kontakt med oss, og vi vil etter beste evne hjelpe deg å tilpasse systemet akkurat etter ditt ønske.

Ting du bør tenke over384-SCKIT200_A

Hva ønsker man å oppnå med en SpyCap alarm?

Tyveri fra bil / maskin
Er målet å pågripe uvedkommende velger du en stille alarm som kun varsler ved å sende en SMS til din til telefon.

Dersom målet er å skremme vekk uvedkommende velger du en type alarm som varsler direkte påbilen med lyd og lys, gjerne sammen med SMS varsling til din telefon.

Internt svinn.
Mange bedrifter har internt svinn uten å være klar over det. Dersom internt svinn er ett potensielt problem i din bedrift kan man sette opp SpyCap til å sende en E-post til en gitt adresse,sirene eller registrere tidspunkt i en database hver gang lokket åpnes slik at du som bil- eller maskineier får full kontroll over dine dieseltanker.

Varsle eller ikke varsle
Når man setter opp alarmanlegg er det ofte vanlig å sette opp skilt om at dette er montert. Dette er ikke nødvendigvis lurt ved bruk av SpyCap. En dieseltyv vil normalt prøve enkleste måten å tømme tanken på først, med andre ord åpne tanken. Ettersom SpyCap er utformet som ett helt vanlig tanklokk er ikke alarmen synlig og tyven vil dermed aktivere alarmen før tyveriet faktisk har begynt. På denne måten blir man varslet uten at tyven gjør fysisk skade på tanken.